Artikler Teknologi og digitalisering

Digital transformasjon starter med styret

29. august 2016

Digitalisering og digital transformasjon er begreper som har vært daglig kost i mange år. For noen ledere er dette likevel begreper som virker ulne og som de helst ikke vil forholde seg til. Det fremstår til og med som gresk for noen. Samtidig er mitt inntrykk at de fleste nå begynner å innse at digitalisering og digital transformasjon er noe de må ta høyde for. Men er det godt nok?

To menn i et møterom.

Digital transformasjon starter med styret. Her fra et fiktivt styrerom.

Det er veldig behagelig å holde seg til forretningsmodellen som alltid har fungert, og det kan være kostbart å sette i gang med digitalisering og innovasjon – ikke minst er det risiko knyttet til det hele. Kodak er et utbrukt men fortsatt godt eksempel. For Kodak var det mer behagelig å fortsette med negativer og papirkopier enn å videreutvikle det digitale.

Vi kjenner alle historien til Kodak. Risikoen med å gjøre ingenting kan altså bli betydelig større enn risikoen ved å satse.

Styret må bestemme grensen for en optimal return of investment med hensyn til den digitale investeringen. Men for å kunne satse på fremtiden, og dermed investere i innovasjon og teknologi, må de sørge for å få inn mennesker med riktig kompetanse.

For at endringsreisen skal komme i gang er virksomheten nemlig avhengig av et smart styre som sørger for å ansette ledere med teknologisk eller digital kompetanse, som har et genuint engasjement for området. Ledere med riktig bakgrunn vil ha fokus på å innhente riktig nøkkelkompetanse nedover i organisasjonen. På den måten forplantes den digitale styrken riktig vei, i motsetning til at kompetansen kommer fra bunnen hvor en forsøker å presse frem en endring oppover i systemet.

Så hva ligger i begrepet digital transformasjon? Det kommer an på type virksomhet det dreier seg om. Men det handler blant annet om å skape smartere forretningsmodeller, endre fra manuelle til automatiserte prosesser og ikke minst få en bedre kundereise. Standard & Poor’s liste over de 500 største selskapene endrer seg raskere enn noensinne. Det estimeres at innen 2020 så vil tre fjerdedeler av listen bestå av selskap du i dag ikke har hørt om.  Tre fjerdedeler av de store selskapene som står på dagens liste kommer altså til å være borte eller kraftig svekket innen 2020 – fordi de ikke vil klare å tilpasse seg endringene som kommer.

Ved hjelp av teknologi etableres smartere prosesser og forretningsmodeller, og konkurrenter som ikke klarer å tilpasse seg smuldrer bort og forsvinner.

Innen dette landskapet er det mange som gjerne VIL tilpasse seg endringene, men de klarer ikke å finne en ny bærekraftig forretningsmodell. Jeg synes mediebransjen er et godt eksempel her. Konkurrentene kommer fra alle sider, og inntektene pulveriseres. Jeg har selv journalistisk bakgrunn og da jeg studerte journalistikk rundt årtusenskiftet ble det skrevet mange oppgaver om papiravisenes død. Mye av det som lå i prognosene på den tiden har nå skjedd.

Så hvordan omstiller man en bedrift til å bli (mer) digital? Det kommer naturligvis an på hvilken virksomhet du jobber i. Se hva de har fått til i Skatteetaten – det er fantastisk å kunne erkjenne at selve Skatteetaten har blitt brukervennlig! I KPMG ble det for noen år siden utviklet en portal som åpnet muligheten for at våre kunder kunne sende nødvendig dokumentasjon digitalt i forbindelse med revisjon. På den måten ble det slutt på papirer som ble sendt frem og tilbake. KPMG har også systemer som gjør regnskapsføring til en lek (Xledger for eksempel). På BI har de utviklet en digital eksamensløsning og selvbetjeningsløsninger for studenter – hvor hensikten var å avlaste administrasjonen og gjøre brukeropplevelsen bedre for studentene. På samme måte var Statens Lånekasse tidlig ute med sine selvbetjeningsløsninger.

DNB har gjort det morsomt å sende eller kreve inn penger med Vipps.

Skal du ha ny bil i dag forventes det å kunne bestille bilen og alle dens finesser digitalt, og Tesla er i særklasse her. I shipping-industrien holder meglere fortsatt oversikt over båtene ved hjelp av excel-ark, selv om bransjen jobber med smarte digitale løsninger (for eksempel Klaveness). Droner er et kapittel for seg selv, svært sentrale for blant annet logistikk. Wearables kommer for fullt fremover. Eksemplene er mange.

En konklusjon de fleste bør ha kommet frem til er at alle bransjer er under omstilling. Teknologi er som nevnt en nøkkelfaktor, og er en av hovedgrunnene til den rasende utviklingen vi ser. Det er spennende tider for folk som digger digital utvikling og teknologi, men hva med de som ikke ser hensikten? Forhåpentligvis er det ikke for mange av dem i virksomhetens ledelse eller styre. For prognosene er klare, om fire års tid er tre fjerdedeler av de største selskapene borte fra topp 500 listen til Standard & Poor’s. Det er bare å brette opp ermene og sette seg inn i hva som skjer!

The article can be read in English on LinkedIn

You Might Also Like

No Comments

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.